Filippensen 2:8-10

NBV

8En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.
9Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
10opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,

SV

8En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.
9Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is;
10Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.

KJV

8And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
9Wherefore God also hath highly exalted him, and given him a name which is above every name:
10That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;