Open de Bijbel

Filippenzen 2:6
NBV 6 Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version