Open de Bijbel

Filippenzen 2:20-22
NBV 20 Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert, 21 want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus. 22 U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 20 Want ik heb niemand, die even alzo gemoed is, dewelke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen. 21 Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is. 22 En gij weet zijn beproeving, dat hij, als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 20 For I have no man likeminded, who will naturally care for your state. 21 For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's. 22 But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version