Filippensen 2:2-4

NBV

2maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.
3Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf.
4Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

SV

2Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.
3Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelven.
4Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is.

KJV

2Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.
3Let nothing be done through strife or vainglory; but in lowliness of mind let each esteem other better than themselves.
4Look not every man on his own things, but every man also on the things of others.