Filippensen 2:19-22

NBV

19In vertrouwen op de Heer Jezus hoop ik dat ik Timoteüs snel naar u toe kan sturen; het zal mij goed doen te weten hoe het met u gaat.
20Er is verder niemand die zich net zo oprecht als ik om u bekommert,
21want alle anderen jagen alleen hun eigen belangen na in plaats van die van Jezus Christus.
22U weet dat hij betrouwbaar is en dat hij zich samen met mij, als een kind met zijn vader, voor het evangelie heeft ingezet.

SV

19En ik hoop in den Heere Jezus Timotheus haast tot u te zenden, opdat ik ook welgemoed moge zijn, als ik uw zaken zal verstaan hebben.
20Want ik heb niemand, die even alzo gemoed is, dewelke oprechtelijk uw zaken zal bezorgen.
21Want zij zoeken allen het hunne, niet hetgeen van Christus Jezus is.
22En gij weet zijn beproeving, dat hij, als een kind zijn vader, met mij gediend heeft in het Evangelie.

KJV

19But I trust in the Lord Jesus to send Timotheus shortly unto you, that I also may be of good comfort, when I know your state.
20For I have no man likeminded, who will naturally care for your state.
21For all seek their own, not the things which are Jesus Christ's.
22But ye know the proof of him, that, as a son with the father, he hath served with me in the gospel.