Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Mattheüs 5:14

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Mattheüs 5:45

alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Petrus 2:12

Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Deuteronomium 32:5

Maar zijn kinderen werden hem ontrouw: tot hun schande gaven zij hun kindschap op. Vals en trouweloos is dit volk.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Jesaja 60:1

Sta op en schitter, je licht is gekomen, over jou schijnt de luister van de HEER.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Johannes 3:1

Bedenk toch hoe groot de liefde is die de Vader ons heeft geschonken! Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook. Dat de wereld ons niet kent, komt doordat de wereld hem niet kent.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Korinthe 1:8

Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

2 Petrus 3:14

Omdat u hiernaar uitziet, geliefde broeders en zusters, moet u zich inspannen om smetteloos, onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Titus 2:10

of van hem stelen, maar moeten laten zien dat ze volkomen betrouwbaar zijn. Dan verhogen ze in alles wat ze doen het aanzien van de leer van God, onze redder.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Mattheüs 5:48

Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Petrus 1:14

Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerten waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst,
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Handelingen 2:40

Ook op nog andere wijze legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden: ‘Laat u redden uit dit verdorven mensengeslacht!’
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Filippensen 1:10

zodat u kunt onderscheiden waar het op aankomt. Dan zult u op de dag van Christus zuiver en onberispelijk zijn,
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Efeze 5:1

Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft,
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Thessalonicensen 5:23

Moge de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen, en mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Timotheüs 3:10

Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

1 Timotheüs 3:2

Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Romeinen 16:19

Uw gehoorzaamheid is overal bekend geworden; ik ben dus vol blijdschap over u en zou graag zien dat u de wijsheid hebt om het goede te doen en dat u standhoudt tegen het kwaad.
Gerelateerd aan Filippensen 2:15

Efeze 5:27

en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver.
1
2
Volgende