Filippensen 2:13-15

SV

13Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen.
14Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;
15Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;

KJV

13For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasure.
14Do all things without murmurings and disputings:
15That ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.