Filippensen 2:10-11

SV

10Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.
11En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

KJV

10That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;
11And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.