Open de Bijbel

Filippenzen 1:23
NBV 23 Ik word naar twee kanten getrokken: enerzijds verlang ik ernaar te sterven en bij Christus te zijn, want dat is het allerbeste; Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 23 Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version