Filippensen 1:21

SV

21Want het leven is mij Christus, en het sterven is mij gewin.

KJV

21For to me to live is Christ, and to die is gain.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.