Filippensen 1:15

SV

15Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.

KJV

15Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.