Filippensen 1:15

NBV

15Sommigen doen het weliswaar uit afgunst en rivaliteit, maar anderen verkondigen Christus met goede bedoelingen.

SV

15Sommigen prediken ook wel Christus door nijd en twist, maar sommigen ook door goedwilligheid.

KJV

15Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will: