Filippensen 2:5-8

SV

5Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was;
6Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn;
7Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden;
8En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises.

KJV

5Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus:
6Who, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God:
7But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men:
8And being found in fashion as a man, he humbled himself, and became obedient unto death, even the death of the cross.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.