Filippensen 4:6-7

SV

6Weest in geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;
7En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus.

KJV

6Be careful for nothing; but in every thing by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known unto God.
7And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.