Filippensen 3:18-19

SV

18Want velen wandelen anders; van dewelken ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn;
19Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welker heerlijkheid is in hun schande, dewelken aardse dingen bedenken.

KJV

18For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:
19Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.