Open de Bijbel

Filippenzen 3:16
NBV 16 In ieder geval, laten we op de ingeslagen weg voortgaan. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 16 Doch, daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar denzelfden regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version