Open de Bijbel

Filippenzen 3:13
NBV 13 Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version