Open de Bijbel

Filippenzen 2:2
NBV 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van een gemoed en van een gevoelen zijnde.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 2 Fulfil ye my joy, that ye be likeminded, having the same love, being of one accord, of one mind.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version