Open de Bijbel

Filippenzen 2:10
NBV 10 opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 That at the name of Jesus every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version