Filippensen 1:12-14

SV

12En ik wil, dat gij weet, broeders, dat hetgeen aan mij is geschied, meer tot bevordering van het Evangelie gekomen is;
13Alzo dat mijn banden in Christus openbaar geworden zijn in het ganse rechthuis, en aan alle anderen;
14En dat het meerder deel der broederen in den Heere, door mijn banden vertrouwen gekregen hebbende, overvloediger het Woord onbevreesd durven spreken.

KJV

12But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;
13So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;
14And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.