Artikelen over Filippensen 2:15

Filippensen 2:15

Als sterren aan de hemel - over tot rust komen bij God

Het is voor mij soms zo essentieel. Rust. Te midden van het rennen en vliegen van afspraak naar afspraak. Rust. Tot rust komen bij de mensen om je heen die je liefhebt. Of – en dat misschien wel juist – tot rust komen bij God. Tot rust komen bij God betek
zijlacht.nl
Filippensen 2:15

Gods woorden: licht in de duisternis

“Ik zet het lampje nog even aan.’’ Mijn moeder loopt naar mijn Donald Duck lampje en drukt op het lichtknopje. Het vertrouwde licht maakt een einde aan het donker, dat mij zojuist nog zo had beangstigd. Misschien herken je het wel van vroeger. Kon je net
zijlacht.nl
Filippensen 2:15

Homoseksualiteit (2) : Frisse Wateren

En hun zonden spreken zij vrijuit, gelijk Sodom Genesis 19 (vervolg) Overwint Lot het kwaad in Sodom? Hoe reageert nu Lot? Klaarblijkelijk is voor ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:15

Uitstraling

(…) waaronder u schijnt als lichten in de wereld Filippenzen 2:15 Mattheüs 5:13-16 Uitstraling Er wordt naar ons gekeken. Die christenen kunnen wel mooi praten, maar gedragen ze zich er ook naar? Dat is een argwanend kijken. Maar het kan ook...
herzienestatenvertaling.nl
Filippensen 2:15

Van A tot Z Gods werk

want het is God die in u werkt zowel het willen als het werken, naar Zijn welbehagen. Filippenzen 2:13 Filippenzen 2:12-18 Van A tot Z Gods werk ‘Werk aan uw eigen zaligheid met vrees en beven’, schrijft Paulus in vers 12. Dat klinkt ons vreemd in...
herzienestatenvertaling.nl
Filippensen 2:15

De Bijbel en de roede … : Frisse Wateren

05.01.2012. In de afgelopen weken, is een heftig meningsverschil over de kwestie van de opvoeding onder het publiek gebracht. De aanleiding is de ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:15

In den beginne [6] : Frisse Wateren

Genesis 1 en 2 (vervolg deel III) In het tweede deel van “In den beginne” over Genesis 1 en 2 hebben we in het bijzonder gekeken naar de eerste ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:15

Het tijdstip van de opname – Honderd bijbelstudies

Inleiding Over het moment van de opname bestaat onder bijbelgetrouwe christenen verschil van inzicht. Sommigen zijn van mening dat de opname plaats zal...
honderdbijbelstudies.nl
Filippensen 2:15

De antichrist Deel III – Honderd bijbelstudies

6. De valse profeet en het beeld van de antichrist De antichrist wordt bij de uitoefening van zijn macht geholpen door de valse profeet. In het vorige punt...
honderdbijbelstudies.nl
Filippensen 2:15

ULTRA-DISPENSATIONALISME* – Bijbels Panorama

“Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt.” 2Tim.2:15
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:15

De wil van God kennen en doen : Frisse Wateren

… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2); Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil ...
frissewateren.nl
Filippensen 2:15

S30 De Gemeente* – Bijbels Panorama

De tegenwoordige genade-bedeling is bijzonder belangrijk, omdat zij ten doel heeft de “uitroeping” van de Gemeente. Zie Hand. 15:13 t/m 18; Tit. 2:14; 1Pet. 2:9, 10 Het programma van God voor deze tijd is niet de kerstening van de wereld of de bekering de
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:15

Het Bijbels wereldbeeld – Bijbels Panorama

In den beginne schiep God de hemel en den aarde. Genesis 1 : 1
bijbelspanorama.nl
Filippensen 2:15

De gelovige op weg naar morgen – Bijbels Panorama

1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. 2 En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing
bijbelspanorama.nl