Open de Bijbel

Ezra 7:6
SV 6 Deze Ezra toog op uit Babel; en hij was een vaardig schriftgeleerde in de wet van Mozes, die de HEERE, de God Israels, gegeven heeft; en de koning gaf hem, naar de hand des HEEREN, zijns Gods, over hem, al zijn verzoek.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 6 This Ezra went up from Babylon; and he was a ready scribe in the law of Moses, which the LORD God of Israel had given: and the king granted him all his request, according to the hand of the LORD his God upon him.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version