Gerelateerd aan Ezra 9:5

Gerelateerd aan Ezra 9:5

1 Koningen 8:54

Tijdens dit hele smeekgebed lag Salomo geknield voor het altaar van de HEER, met zijn handen ten hemel geheven. Toen hij zijn gebed tot de HEER beëindigd had,
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Exodus 9:29

Mozes antwoordde: 'Zodra ik de stad uit ben, zal ik mijn handen opheffen naar de HEER. De donder en de hagel zullen ophouden, zodat u beseft dat de aarde aan de HEER toebehoort.
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Exodus 9:33

Mozes verliet het paleis en zodra hij de stad uit was, hief hij zijn handen op naar de HEER, en toen hielden de donder en de hagel op, en stortte de regen niet langer neer.
Gerelateerd aan Ezra 9:5

1 Koningen 8:22

Toen wendde Salomo zich naar het altaar van de HEER, ten aanschouwen van de verzamelde Israëlieten, hief zijn handen ten hemel
Gerelateerd aan Ezra 9:5

1 Koningen 8:38

ook maar iemand van uw volk Israël een smeekgebed tot u richt en zijn handen heft in de richting van deze tempel-ieder onder de druk van het leed dat hem persoonlijk treft-,
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Lukas 22:41

En hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Psalmen 143:6

ik strek mijn handen naar u uit, dorstig als droge aarde. sela
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Handelingen 21:5

Maar toen ons oponthoud ten einde liep, vertrokken we weer, uitgeleide gedaan door alle leerlingen met hun vrouwen en kinderen. We gingen de stad uit en knielden samen neer op het strand om te bidden.
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Psalmen 141:2

Laat mijn gebed voor u zijn als reukwerk, mijn geheven handen als een avondoffer.
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Jesaja 1:15

Wanneer jullie je handen opheffen, wend ik mijn ogen af, ook als je aanhoudend bidt, luister ik niet. Aan jullie handen kleeft bloed!
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Efeze 3:14

Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader,
Gerelateerd aan Ezra 9:5

2 Kronieken 6:13

Hij had een bronzen podium laten maken van vijf el lang, vijf el breed en drie el hoog, en dat midden in de voorhof laten neerzetten. Daarop had hij plaatsgenomen, en nu knielde hij neer, ten aanschouwen van de hele gemeenschap van Israël, hief zijn handen ten hemel
Gerelateerd aan Ezra 9:5

Psalmen 95:6

Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding, knielen voor de HEER, onze maker.