Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Psalmen 11:6

Vuur en zwavel stort hij over hen uit, storm drinken zij uit de beker die hij aanreikt.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Jesaja 28:17

Ik zal het recht als meetlint hanteren en de gerechtigheid als schietlood. De hagel vernietigt de schuilhoek van je bedrog, het water spoelt jullie schuilplaats weg.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Ezechiel 13:11

Zeg daarom tegen die witkalkers dat hun muur zal instorten. Als er slagregens komen, als er hagelstenen neerkletteren, als er een stormwind losbreekt
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Jeremia 25:31

Tot aan de einden der aarde klinkt krijgsrumoer, want de HEER klaagt alle volken aan, hij voert een rechtszaak tegen al wat leeft. Die boosdoeners levert hij uit aan het zwaard- spreekt de HEER.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Jesaja 66:16

De HEER zal over al wat leeft een oordeel vellen, te vuur en te zwaard, en tallozen worden door hem doorboord.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Openbaring 16:21

Uit de hemel vielen loodzware hagelstenen op de mensen, en de mensen lasterden God vanwege de plaag van die hagel, want het was een vreselijke plaag.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Psalmen 18:12

(18:13) Een vuurgloed ging voor hem uit, wolken joegen voort, hagel en gloeiende as.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Jesaja 30:30

Dan zal de HEER zijn machtige stem laten horen en laten zien hoe zijn arm neerkomt, in grimmige toorn: met een verterend vuur, met wolkbreuken, stortbuien en hagelstenen.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Ezechiel 5:17

Ik zal honger op jullie afsturen en wilde dieren: zo zullen jullie je kinderen verliezen. Pest en dood zullen je teisteren en met het zwaard zal ik je treffen-ik, de HEER, heb gesproken.'
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Zacharia 14:12

De volken die tegen Jeruzalem ten strijde zijn getrokken, zullen door de HEER worden getroffen met een afgrijselijke plaag: terwijl ze nog levend rondlopen zal hij hun vlees laten wegteren van hun botten, hun ogen laten wegrotten in hun kassen en hun tong laten wegrotten in hun mond.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Psalmen 77:16

(77:17) Toen het water u zag, o God, toen het water u zag, begon het te beven, een huivering trok door de oceanen.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Jozua 10:11

Toen hun vijanden de pas van Bet-Choron afvluchtten, wierp de HEER vanuit de hemel grote hagelstenen op hen, tot aan Azeka toe. Er stierven meer soldaten door die hagelstenen dan door de zwaarden van de Israëlieten.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Exodus 9:22

Toen zei de HEER tegen Mozes: 'Strek je arm uit naar de hemel, dan gaat het in heel Egypte hagelen, op mensen, dieren en planten.'
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Jesaja 29:6

Want de HEER van de hemelse machten zal ingrijpen, met donder, aardschokken en oorverdovend lawaai, met wervelende stormen en een verterende vlammenzee.
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Genesis 19:24

Toen liet de HEER uit de hemel zwavel en vuur neerkomen op Sodom en Gomorra
Gerelateerd aan Ezechiel 38:22

Mattheüs 7:27

Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’