Open de Bijbel

Exodus 40:30-32
NBV 30 Tussen de ontmoetingstent en het altaar plaatste hij het wasbekken, en hij vulde het met water; 31 daarmee moesten Mozes en AƤron en zijn zonen hun handen en hun voeten wassen 32 voordat ze de ontmoetingstent binnengingen of het altaar naderden; zo had de HEER het Mozes opgedragen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 30 Hij zette ook het wasvat tussen de tent der samenkomst, en tussen het altaar; en hij deed water daarin om te wassen. 31 En Mozes en Aaron, en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten. 32 Als zij ingingen tot de tent der samenkomst, en als zij tot het altaar naderden, zo wiesen zij zich, gelijk als de HEERE aan Mozes geboden had.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 30 And he set the laver between the tent of the congregation and the altar, and put water there, to wash withal. 31 And Moses and Aaron and his sons washed their hands and their feet thereat: 32 When they went into the tent of the congregation, and when they came near unto the altar, they washed; as the LORD commanded Moses.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version