Artikelen over Exodus 30:23, 33

Exodus 30:23, 33

Genezing en vergeving (3) : Frisse Wateren

Vele ziekten, in bijzonder psychisch lijden, worden veroorzaakt door niet in het reine gebrachte zonden. Psychologie en psychiatrie zullen hier geen ...
frissewateren.nl
Exodus 30:33

Materiële en geestelijke zalving : Frisse Wateren

En u hebt [de] zalving vanwege de Heilige en u weet alles (1 Johannes 2:20). Deze uitspraak schijnt iemand misschien op het eerste gezicht ...
frissewateren.nl