Open de Bijbel

Exodus 30:21
NBV 21 moeten ze hun handen en hun voeten wassen, anders zullen ze sterven. Deze bepaling blijft voor altijd van kracht voor AƤron en zijn nakomelingen, voor alle komende generaties.' Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 21 Zij zullen dan hun handen en voeten wassen, opdat zij niet sterven; en dit zal hun een eeuwige inzetting zijn, voor hem en zijn zaad, bij hun geslachten.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 21 So they shall wash their hands and their feet, that they die not: and it shall be a statute for ever to them, even to him and to his seed throughout their generations.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version