Exodus 2:16-17

SV

16En de priester in Midian had zeven dochters, die kwamen om te putten, en vulden de drinkbakken, om de kudde haars vaders te drenken.
17Toen kwamen de herders, en zij dreven haar van daar; doch Mozes stond op, en verloste ze, en drenkte haar kudden.

KJV

16Now the priest of Midian had seven daughters: and they came and drew water, and filled the troughs to water their father's flock.
17And the shepherds came and drove them away: but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.