Open de Bijbel

Exodus 12:1-2
NBV1 De HEER zei tegen Mozes en AƤron, nog in Egypte: 2 'Voortaan moet deze maand bij jullie de eerste maand van het jaar zijn. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 De HEERE nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: 2 Deze zelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn; zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 And the LORD spake unto Moses and Aaron in the land of Egypt, saying, 2 This month shall be unto you the beginning of months: it shall be the first month of the year to you.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version