Open de Bijbel

Exodus 10:22
NBV 22 Mozes strekte zijn arm uit naar de hemel, en toen was heel Egypte in diepe duisternis gehuld, drie dagen lang. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 22 Als Mozes zijn hand uitstrekte naar den hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, drie dagen.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 22 And Moses stretched forth his hand toward heaven; and there was a thick darkness in all the land of Egypt three days:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version