Artikelen over Exodus 32:1-5

Exodus 32:1-5

Ben jij net zo goed in het verzinnen van smoesjes als Aäron?

Vandaag gaan we een stukje uit de Bijbel lezen over Mozes en Aäron. Waarschijnlijk heb je dit stuk al vaker gelezen, maar heb je net als ik, al jaren over het excuus van Aäron heen gelezen. Een stukje waarbij je, als je het leest en vervolgens nog een kee
zijlacht.nl
Exodus 32:1-5

Toetsing : Frisse Wateren

De verschijning van deze film onderstreept de absolute noodzaak dat het lezen van de Bijbel, het Woord van God, van crusiaal belang is voor geestelijke ...
frissewateren.nl
Exodus 32:1-5

Het kruis van Christus (les 1) : Frisse Wateren

De verdorvenheid van de mens 1. Wat is de relatie van ieder mens ten opzichte van God? Gen. 1:27; Job 35:10; Ps. 139:13-16: ...
frissewateren.nl
Exodus 32:1-5

Overdenking van Nehemia (20 – slot) : Frisse Wateren

In alle bedelingen vertrouwt God de mensen iets toe, waarvoor hij verantwoordelijk is. Het mislukt echter iedere keer weer en dat niet aan het einde van ...
frissewateren.nl
Exodus 32:1

Levenswoorden in het boek Handelingen (4) : Frisse Wateren

Les 4 “... hij hield zijn ogen op de hemel gericht en zag de heerlijkheid van God, en Jezus staande aan Gods rechterhand” (Handelingen ...
frissewateren.nl