Gerelateerd aan Exodus 12:8

Gerelateerd aan Exodus 12:8

Exodus 34:25

Als je een offerdier voor mij slacht, mag het bloed van het dier alleen vloeien wanneer er niets aanwezig is dat zuurdesem bevat, en van het offerdier voor het pesachfeest mag niets tot de volgende morgen bewaard worden.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Deuteronomium 16:7

Daar moet u het vlees bereiden en eten; de volgende morgen kunt u weer naar uw eigen woonplaats terugkeren.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Exodus 13:7

Niet alleen moet u die zeven dagen ongedesemd brood eten, ook mag er in het hele land geen gedesemd brood of zuurdesem bij u te vinden zijn.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Numeri 9:11

dan moet hij dat doen in de tweede maand, op de veertiende dag, in de avondschemer. Hij moet er ongedesemd brood en bittere kruiden bij eten.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Exodus 13:3

Mozes zei tegen het volk: 'Blijf deze dag gedenken, de dag waarop u weggetrokken bent uit Egypte, dat slavenland, want met krachtige hand heeft de HEER u daaruit bevrijd. Er mag dan niets gegeten worden dat zuurdesem bevat.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Deuteronomium 16:3

Bij dat vlees mag u geen gedesemd brood eten, maar alleen ongedesemd brood, gedurende zeven dagen. Het is het tranenbrood dat u, zolang u leeft, zal herinneren aan de dag waarop u wegtrok uit Egypte, aan dat overhaaste vertrek.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Mattheüs 26:26

Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Johannes 6:52

Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Psalmen 22:14

(22:15) Als water ben ik uitgegoten, mijn gebeente valt uiteen, mijn hart is als was, het smelt in mijn lijf.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Exodus 23:18

Als je een offerdier voor mij slacht, mag het bloed van het dier alleen vloeien wanneer er niets aanwezig is dat zuurdesem bevat, en het vet van mijn feestoffer mag niet tot de volgende morgen bewaard worden.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Mattheüs 16:12

Toen begrepen ze dat hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Zacharia 12:10

Het huis van David en de inwoners van Jeruzalem echter zal ik vervullen met een geest van mededogen en inkeer. Ze zullen zich weer naar mij wenden, en over degene die ze hebben doorstoken, zullen ze weeklagen als bij de rouw om een enig kind; hun verdriet zal zo bitter zijn als het verdriet om een oudste zoon.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Galaten 5:9

Bedenk goed: Al een beetje desem maakt het hele deeg zuur.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

1 Thessalonicensen 1:6

U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u het woord ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

1 Korinthe 5:6

U hebt geen enkele reden om zo zelfvoldaan te zijn. Weet u niet dat al een beetje desem het hele deeg zuur maakt?
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Jesaja 53:10

Maar de HEER wilde hem breken, hij maakte hem ziek. Hij offerde zijn leven voor hun schuld, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de HEER wilde.
Gerelateerd aan Exodus 12:8

Amos 4:5

Breng er een dankoffer met gedesemd brood, en beroem je op je vrijwillige gaven-want zo willen jullie het toch, Israëlieten? -spreekt God, de HEER.