Efeze 6:18

NBV

18Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.

SV

18Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;

KJV

18Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;