Open de Bijbel

Efeziërs 6:18
NBV 18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tijd in den Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 18 Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all saints;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version