Open de Bijbel

Efeziërs 6:17
NBV 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 17 And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God:Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version