Efeze 6:17

NBV

17Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

SV

17En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

KJV

17And take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God: