Open de Bijbel

Efeziërs 6:13
NBV 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 13 Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version