Efeze 6:11, 13-14

NBV

11Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel.
13Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.
14Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst,

SV

11Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen des duivels.
13Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.
14Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

KJV

11Put on the whole armour of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil.
13Wherefore take unto you the whole armour of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand.
14Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness;