Open de Bijbel

Efeziërs 6:10
NBV 10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 10 Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de sterkte Zijner macht.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 10 Finally, my brethren, be strong in the Lord, and in the power of his might.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version