Open de Bijbel

Efeziërs 6:1-4
NBV1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 'Toon eerbied voor uw vader en moeder, 'dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 'Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.' 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV1 Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht. 2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte), 3 Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde. 4 En gij vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt hen op in de lering en vermaning des Heeren.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV1 Children, obey your parents in the Lord: for this is right. 2 Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;) 3 That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. 4 And, ye fathers, provoke not your children to wrath: but bring them up in the nurture and admonition of the Lord.Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version