Efeze 6:1-3

NBV

1Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het.
2'Toon eerbied voor uw vader en moeder, 'dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is:
3'Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.'

SV

1Gij kinderen, zijt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want dat is recht.
2Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met een belofte),
3Opdat het u welga, en dat gij lang leeft op de aarde.

KJV

1Children, obey your parents in the Lord: for this is right.
2Honour thy father and mother; (which is the first commandment with promise;)
3That it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth.