Efeze 5:8-11

SV

8Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
9(Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en rechtvaardigheid, en waarheid),
10Beproevende wat den Heere welbehagelijk zij.
11En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.

KJV

8For ye were sometimes darkness, but now are ye light in the Lord: walk as children of light:
9For the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth;)
10Proving what is acceptable unto the Lord.
11And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.