Gerelateerd aan Efeze 5:7-8

Gerelateerd aan Efeze 5:7

Openbaring 18:4

Toen hoorde ik een andere stem uit de hemel zeggen: 'Ga weg uit die stad, mijn volk, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en ontkomt aan de plagen die haar zullen treffen.
Gerelateerd aan Efeze 5:7

1 Timotheüs 5:22

Leg iemand niet te snel de handen op, maak jezelf niet medeverantwoordelijk voor zijn zonden, zorg ervoor dat je rein blijft.
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Numeri 16:26

'Ga bij de tenten van die goddeloze mannen vandaan, 'zei hij tegen het volk, 'en raak niets aan dat van hen is, anders komt u om vanwege hun zonden.'
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Efeze 5:11

Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis maar ontmasker die juist,
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Psalmen 50:18

Zie je een dief, je loopt met hem mee, en bij overspeligen ben je thuis.
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Spreuken 1:10

Mijn zoon, als zondaars je proberen in te palmen, geef er niet aan toe. 11 Luister niet naar hen als ze je willen overhalen met hen mee te gaan, als ze zeggen: 'We willen bloed vergieten, we gaan onschuldigen de dood in jagen, zonder reden,
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Spreuken 13:20

Wie met wijzen omgaat, wordt zelf wijs, wie met dwazen verkeert, is er ellendig aan toe.
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Efeze 3:6

de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.
Gerelateerd aan Efeze 5:7

Spreuken 9:6

Wees niet langer zo onnozel, leef, en betreed de weg van het inzicht.'
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Johannes 8:12

Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Handelingen 26:18

om hun de ogen te openen, zodat ze zich van de duisternis naar het licht keren, en van de macht van Satan naar God. Door het geloof in mij zullen ze vergeving krijgen voor hun zonden, en samen met allen die mij toebehoren zullen ze deel krijgen aan mijn koninkrijk.”
Gerelateerd aan Efeze 5:8

1 Petrus 2:9

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Efeze 4:18

In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben.
Gerelateerd aan Efeze 5:8

1 Johannes 1:7

Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Kolossensen 1:13

Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon,
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Johannes 12:46

Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Efeze 2:2

waarmee u de weg ging van de god van deze wereld, de heerser over de machten in de lucht, de geest die nu werkzaam is in hen die God ongehoorzaam zijn.
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Johannes 12:36

Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, dan bent u kinderen van het licht.’ Na deze woorden ging Jezus weg en hij hield zich voor hen schuil.
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Jesaja 42:6

In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen en maak je tot een licht voor alle volken,
Gerelateerd aan Efeze 5:8

Jeremia 13:16

Eer hem, de HEER, jullie God, voordat het donker wordt en jullie struikelen in de bergen, voordat de duisternis intreedt en jullie hopen op het licht, terwijl hij het aardedonker maakt en alles hult in diepe duisternis.
1
2
3
Volgende