Efeze 5:3-4

SV

3Maar hoererij en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook onder u niet genoemd worden, gelijkerwijs het den heiligen betaamt,
4Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernij, welke niet betamen; maar veelmeer dankzegging.

KJV

3But fornication, and all uncleanness, or covetousness, let it not be once named among you, as becometh saints;
4Neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient: but rather giving of thanks.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.