Open de Bijbel

Efeziërs 5:26
NBV 26 om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden Deze bijbeltekst is ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © Nederlands Bijbelgenootschap 2004.
SV 26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord;Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de Staten Vertaling van 1637
KJV 26 That he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word,Deze bijbeltekst is ontleend aan aan de King James Version