Efeze 5:19-20

SV

19Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
20Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;

KJV

19Speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord;
20Giving thanks always for all things unto God and the Father in the name of our Lord Jesus Christ;
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.