Artikelen over Efeze 5:18

Efeze 5:18

Vol van

Anderen zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn. Handelingen 2:13 Efeze 5:17-21 Handelingen 2:12-13 Vol van Wijn verheugt het hart, zingt Psalm 104. Maar ken wel je grens. Apart dat de vervulling met de Geest regelmatig vergeleken wordt met te veel...
herzienestatenvertaling.nl
Efeze 5:18

Carnaval (I) : Frisse Wateren

… en hoe moeten wij ons als christenen gedragen? Deel I Inhoud: • Wat is carnaval*? • Wat zegt de bijbel? • Hoe moeten wij ons als ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Gaven van de Geest of dweperij? (6) : Frisse Wateren

Ondanks de nodige waarschuwingen voor de gevaren van dweperij en andere negatieve invloeden in de charismatische beweging onderkennen we bij velen ware, ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Geloofsvragen | Heilige Geest - HGJB

Heilige Geest Vol zijn van de Geest… Je kunt er ontzettend naar verlangen. Even uitgetild worden boven de zorgen van alle dag. Even niet denken aan wat er...
hgjb.nl
Efeze 5:18

Een dag uit het leven van Sammy met de Heilige Geest : Frisse Wateren

De Heilige Geest woont in een ieder die gelooft. Wat betekent dat voor u en mij concreet in het dagelijks leven? Kennen we deze oefeningen van de ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

De Therapeuten, een vrome Joodse groep

De Therapeuten waren een groep teruggetrokken Joden die tien kilometer ten westen van Alexandrië woonden en leefde ten tijde van Jezus. De bekende filosoof en theoloog, Philo Alexandrinus (Philo van Alexandrië) achtte het zijn taak om de kennis omtrent de
israelendebijbel.nl
Efeze 5:18

Strijd tegen de zonde – Honderd bijbelstudies

Inleiding “waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt” (Mattheus 26:41) In de vorige studie hebben we gezien hoe Jezus ons heeft bevrijd van de macht van...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 5:18

De rol en de plaats van de muziek in de plaatselijke gemeente : Frisse Wateren

Opmerking van de (Duitse Sound Words) redactie Met dit artikel zijn wij het eens met de fundamentele oriëntatie, hoewel we ook de begeleiding van het ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Christelijke vreugde : Frisse Wateren

Onder christenen is tegenwoordig vaak een gebrek aan echte christelijke vreugde. Er is misschien genoeg kennis en ijver voor de principes, maar velen ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

De Heilige Geest – de doop met en de vervulling van de Heilige Geest (5) : Frisse Wateren

De opening van Uw woorden geeft licht Psalm 119 vers 130a Les 5 Beste cursist(e), De Bijbel begint en eindigt met het werk van de Heilige Geest ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

O, mijn God! (I) : Frisse Wateren

Dit hoor je vandaag nogal vaak. Je zou haast gaan denken dat er heel veel mensen zijn die in God geloven. Maar dat is niet zo helaas. Nee, dit wordt ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

De vervulling met de Heilige Geest – Honderd bijbelstudies

Inleiding “En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest ” (Efeze 5:18) “Zie daarom uit, broeders, naar zeven...
honderdbijbelstudies.nl
Efeze 5:18

De Heilige Geest – Zijn wezen en Zijn werken : Frisse Wateren

7 mei 2008. Het is bijna Pinksteren. Een groot deel van de christenheid staat dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Wie is de heilige ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Vasten – nog actueel? : Frisse Wateren

Vasten, kennen wij dat nog? En waartoe dient het eigenlijk? Hebben wij ook in onze tijd dit niet nodig: verootmoediging voor God en het afwenden van ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Een oproep omtrent het thema alcohol : Frisse Wateren

Wat zegt de Bijbel over alcohol? Toen ik de profeet Habakuk overdacht, kwam ik het woord in hoofdstuk 2 tegen: “En ook omdat hij trouweloos {of ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Alcohol : Frisse Wateren

Alcohol, dat is een thema waarover de Bijbel beslist niet zwijgt. Daarbij is het een thema, dat tot op vandaag hoogst actueel is. Dat merken we iedere ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Over geloof en gevoel, mystiek, meditatie, trance … (I) : Frisse Wateren

Wat zegt de bijbel over geloof, gevoel, ervaring en mystiek, trance ... De volgende impressie geeft een helder beeld hoe het vandaag in de evangelische ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

Jakobus 5:14-15 : Frisse Wateren

Is iemand onder u ziek? Laat hij de oudsten van de gemeente bij zich roepen en laten zij over hem bidden en hem zalven met olie in de Naam van de Heer. ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

De gave van de Heilige Geest : Frisse Wateren

Vervuld zijn met de Heilige Geest, het wandelen door de Geest, het bedroeven van de Heilige Geest of het uitblussen ... wat betekent het en hoe staat het ...
frissewateren.nl
Efeze 5:18

De wil van God kennen en doen : Frisse Wateren

… opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is (Rom. 12:2); Wees daarom niet onverstandig, maar verstaat wat de wil ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende