Efeze 5:18

NBV

18Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen

SV

18En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;

KJV

18And be not drunk with wine, wherein is excess; but be filled with the Spirit;