Efeze 5:11-17

SV

11En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12Want hetgeen heimelijk van hen geschiedt, is schandelijk ook te zeggen.
13Maar al deze dingen, van het licht bestraft zijnde, worden openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
14Daarom zegt Hij: Ontwaakt, gij, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal over u lichten.
15Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
17Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.

KJV

11And have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them.
12For it is a shame even to speak of those things which are done of them in secret.
13But all things that are reproved are made manifest by the light: for whatsoever doth make manifest is light.
14Wherefore he saith, Awake thou that sleepest, and arise from the dead, and Christ shall give thee light.
15See then that ye walk circumspectly, not as fools, but as wise,
16Redeeming the time, because the days are evil.
17Wherefore be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is.
Helaas geen NBV vertaling meer. Binnen de huidige voorwaarden van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap is dit momenteel niet toegestaan.

Suggesties voor alternatieven zijn welkom via het feedback formulier.