Artikelen over Efeze 4:4

Efeze 4:4

Zelfstandige plaatselijke gemeenten : Frisse Wateren

Een theoloog uit de vrije kerken zei onlangs dat een vergaand autonome plaatselijke gemeente niet overeen komt met de leer van het Nieuwe Testament. Zijn ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Fébe – Dienares van de gemeente en helpster voor velen : Frisse Wateren

08.11.2016 Een zin, twee verzen - zo lang is Paulus aanbevelingsbrief over Fébe. Maar het is de moeite waard om deze brief te lezen. Je vindt het in ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Heb jij nog motivatie om naar de kerk te gaan?

Op het moment dat ik dit verhaal aan het schrijven ben, zit ik nog helemaal met mijn hoofd bij mijn masterthesis, die zo goed als helemaal klaar is. Als jullie dit lezen ben ik – als het goed is – helemaal klaar met de master die ik op dit moment volg. De
zijlacht.nl
Efeze 4:4

Twee joden = drie religies : Frisse Wateren

Inleiding Op mijn schrijftafel en in mijn ordners liggen enkele krantenartikelen, vele brochures, documenten en periodieken van alle mogelijke ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Ruth (19) : Frisse Wateren

Deze doorlopende overdenking is ontstaan uit voordrachten en zijn voor de praktijk bedoeld. Moge de Heer ons door deze eenvoudige overdenking rijkelijk ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

De verwerkelijking van de eenheid : Frisse Wateren

Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen, dat zij door het ​​Woord van God ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

De weergave van de eenheid : Frisse Wateren

Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen van de kant van de mens. Ze zien als het doel van het samenkomen, dat ze door het Woord van God een ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

De representatie van de eenheid : Frisse Wateren

24.02.2006 Sommige gelovigen beschouwen het samenkomen alleen maar van de kant van de mens. Zij zien als doel van het samenkomen het ontvangen van een ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Maarten Luther (11) : Frisse Wateren

We komen nog even terug op de oorsprong van het Protestantisme. Daarbij moeten we enkele dingen voor de duidelijkheid nog eens herhalen. Maar om iets ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Gemeente van God (4) : Frisse Wateren

Een wereldwijde eenheid (deel 1) Tot het Christen-zijn behoort ook het met elkander als Christen in de gemeente (vergadering1, kerk) van God (dat was ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Christelijke eenheid (1) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 1 Eenheid en het getuigenis “Hierdoor zullen allen inzien ...” (Joh. 13:35). “opdat de wereld gelooft ...” (Joh. 17:21) {4e herziene ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Eenheid onder de kinderen van God (1) : Frisse Wateren

Voor we iets over de eenheid schrijven, bepaal ik u eerst bij een ernstig lied dat zich ootmoedig buigt onder de verdeeldheid van de kinderen van God. ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Gemeente van God – ook in de eindtijd te praktiseren? : Frisse Wateren

Het is zeker belangrijk dat we onszelf juist uitdrukken, wanneer we over de gemeente van God en de afzonderlijke aspecten van deze gemeente spreken. Dat ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Handelingen van de apostelen (I) : Frisse Wateren

In een korte bijbelstudiereeks beginnen we hier met no. 5. De andere zullen zo de Heer wil later verschijnen. Als u wilt, mag u de antwoorden op de ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Vergadering (gemeente) – het onderwerp gaat allen aan! : Frisse Wateren

Het thema vergadering (gemeente, kerk) is een essentieel onderdeel van de Nieuwtestamentische waarheid. Het is nuttig om steeds weer opnieuw erover na ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Gemeente van God (2) : Frisse Wateren

Deel 1b Immers, wij allen zijn door één Geest tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en ons allen is ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

De Heilige Geest – Zijn wezen en Zijn werken : Frisse Wateren

7 mei 2008. Het is bijna Pinksteren. Een groot deel van de christenheid staat dan stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Maar Wie is de heilige ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Opdat allen één zijn … (1) : Frisse Wateren

In het volgende vrij uitgebreide artikel gaat het om een gescand boek, dat in 1903 door R. Brockhaus Verlag werd gepubliceerd (Auf daß sie alle eins ...
frissewateren.nl
Efeze 4:4

Doorgeschoten olijboomtheolgie

Liefde en belangstelling voor Israël zouden eigenlijk voor elke christen vanzelfsprekendheden moeten zijn.
israelendebijbel.nl
Efeze 4:4

Één Lichaam en één Geest (deel 1) : Frisse Wateren

Het is Gods wil dat Zijn gemeente of vergadering één zal zijn, niet alleen in de Geest, maar ook in haar uiterlijke vorm, om één lichaam in elke ...
frissewateren.nl
1
2
Volgende