Gerelateerd aan Efeze 4:28

Gerelateerd aan Efeze 4:28

1 Thessalonicensen 4:11

en er een eer in te stellen in alle rust uw eigen zaken te behartigen en uw eigen brood te verdienen. Dat hebben wij u opgedragen,
Gerelateerd aan Efeze 4:28

1 Timotheüs 6:18

En draag hun op om goed te doen, rijk te zijn aan goede daden, vrijgevig, en bereid om te delen.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Galaten 6:10

Laten we dus, in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Exodus 20:15

Steel niet.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

2 Thessalonicensen 3:11

We horen dat sommigen van u hun werk verwaarlozen, dat ze zich niet nuttig maken maar zich slechts onledig houden met nutteloze bezigheden.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Lukas 21:1

Toen hij opkeek, zag hij hoe rijken hun giften in de offerkist kwamen werpen.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Lukas 3:10

De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’
Gerelateerd aan Efeze 4:28

2 Thessalonicensen 3:6

Broeders en zusters, op gezag van onze Heer Jezus Christus dragen wij u op u niet in te laten met broeders of zusters die hun werk verwaarlozen en niet leven volgens de traditie die wij hebben doorgegeven.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Exodus 21:16

Wie iemand ontvoert, moet ter dood gebracht worden, of hij de ander nu als slaaf verkocht heeft of hem nog in zijn bezit heeft.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

2 Korinthe 9:12

Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Lukas 3:8

Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Hosea 4:2

Het is een en al meineed en bedrog, niets dan moord, diefstal en overspel; het ene bloedbad volgt op het andere.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Jeremia 7:9

Jullie stelen, moorden, plegen overspel en meineed, branden wierook voor Baäl en lopen achter andere goden aan, die jullie eerst niet kenden.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Lukas 19:8

Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Spreuken 13:11

In de schoot geworpen rijkdom is weer snel verdwenen, gestage groei maakt rijk.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Johannes 12:6

Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde-hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Spreuken 28:13

Wie zijn fouten verbergt, zal geen voorspoed kennen, wie ze toegeeft en vermijdt, krijgt vergeving.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Spreuken 14:23

Elke inspanning levert iets op, loze praatjes leiden enkel tot gebrek.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Handelingen 20:34

u weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen.
Gerelateerd aan Efeze 4:28

Exodus 20:17

Zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.'
1
2
Volgende