Artikelen over Efeze 4:2

Efeze 4:2

Geduld is een hele lastige zaak - Zij Lacht

Bij goede vrienden van mij staat het met vette letters op het whiteboard in de keuken: “Geduld!”. Ik moest lachen toen ik het zag staan, omdat het zó herkenbaar is. Geduld is een schone zaak hoor je mensen vaak zeggen. Dat is ook ongetwijfeld zo hoor, maa
zijlacht.nl
Efeze 4:2

De eenheid van de Geest : Frisse Wateren

Wat moeten we verstaan onder deze eenheid van de Geest, die wij te bewaren hebben (Ef. 4:1-3)? Het is de eenheid van de Heilige Geest, die al gevormd ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Om even over na te denken … : Frisse Wateren

… Want zoals het deel is van hen die mee ten strijde getrokken zijn, zo zal ook het deel zijn van hen die bij de bagage gebleven zijn; zij moeten ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Heb jij nog motivatie om naar de kerk te gaan?

Op het moment dat ik dit verhaal aan het schrijven ben, zit ik nog helemaal met mijn hoofd bij mijn masterthesis, die zo goed als helemaal klaar is. Als jullie dit lezen ben ik – als het goed is – helemaal klaar met de master die ik op dit moment volg. De
zijlacht.nl
Efeze 4:2

Twee joden = drie religies : Frisse Wateren

Inleiding Op mijn schrijftafel en in mijn ordners liggen enkele krantenartikelen, vele brochures, documenten en periodieken van alle mogelijke ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

De gemeente van God (1) : Frisse Wateren

In het jaar 2000 werd in de Verenigde Staten een geloofsverklaring gepubliceerd over de inhoud van het Christelijk geloof. De titel was:This is what we ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Één hart, één weg : Frisse Wateren

Zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ík zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om Mij te vrezen, alle dagen … (Jer. ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Vragen over de erkenning van gemeenten : Frisse Wateren

“Voorwaar, ik zeg u: alles wat u zult binden op de aarde, zal gebonden zijn in [de] hemel; en alles wat u zult ontbinden op de aarde, zal in [de] hemel ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Christelijke eenheid (1) : Frisse Wateren

Hoofdstuk 1 Eenheid en het getuigenis “Hierdoor zullen allen inzien ...” (Joh. 13:35). “opdat de wereld gelooft ...” (Joh. 17:21) {4e herziene ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Wat is òns voornemen? : Frisse Wateren

“Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart welgevallig zijn voor Uw aangezicht, HEERE, mijn Rots en mijn Verlosser!” (Ps. ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Gemeente van God (10) : Frisse Wateren

2. Het plaatselijk samenleven Niet alleen tijdens de samenkomsten moet iets van de verhouding tussen Christus en Zijn vergadering (gemeente) zichtbaar ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

De volharding van de hoop : Frisse Wateren

Vooral wanneer we door moeilijke tijden moeten gaan, wordt onze volharding of geduld door de Heer op de proef gesteld. Jakobus zegt: “Acht het enkel ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Eenheid onder de kinderen van God (2) : Frisse Wateren

Eenheid in de praktijk We hebben al enkele gevolgen gezien van ware eenheid, namelijk gemeenschap hebben. Hoe is dat bij ons? We citeren opnieuw de ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Vrucht van de Geest in het huwelijk : Frisse Wateren

Hoe is het met de huwelijken onder de Christenen gesteld? Raken we niet een beetje gewend aan al die gestrande huwelijken en alle ellende die daaruit ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Vergadering (gemeente) – het onderwerp gaat allen aan! : Frisse Wateren

Het thema vergadering (gemeente, kerk) is een essentieel onderdeel van de Nieuwtestamentische waarheid. Het is nuttig om steeds weer opnieuw erover na ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Overdenking van Nehemia (6) : Frisse Wateren

Aloude paden, maar niet verouderd! ... aloude Woord! Nog steeds razend actueel en levend! Iedere dienstknecht van de Heer mag uit het aloude Woord al ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Overdenking van Nehemia (2) : Frisse Wateren

Om een taak voor God te kunnen vervullen is er voorbereiding nodig. Gebed, afhankelijkheid en nederigheid zijn hierbij zeker ook ingrediënten die niet ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Twist … een ernstig woord … : Frisse Wateren

We kennen uit onze Nederlandse geschiedenis de Hoekse en Kabeljauwse twisten. Daar willen we hier nu niet op ingaan, maar opmerken dat we de twisten niet ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Mijn gemeente – welke gemeente? (2 – slot) : Frisse Wateren

In de samenkomsten (en geschikte andere gelegenheden) is iedereen als gast welkom, die zich voor het geloof interesseert. Net zoals Christus Zelf nodigen ...
frissewateren.nl
Efeze 4:2

Godzaliglijk leven – Bijbels Panorama

En onderwijst ons, dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig, en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld;. Titus 2 : 12
bijbelspanorama.nl