Efeze 4:2-3

NBV

2wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde.
3Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft:

SV

2Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
3U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door den band des vredes.

KJV

2With all lowliness and meekness, with longsuffering, forbearing one another in love;
3Endeavouring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace.